Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Enviromentální politika

Trvale zlepšovat svůj environmentální profil. 


Provádět svou činnost v souladu se všemi platnými právními předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky, atd.) v oblasti ochrany životního prostředí a kontrolovat jejich plnění.


Předcházet, omezovat a snižovat environmentální zátěž ve všech složkách životního prostředí.


Efektivně hospodařit s obnovitelnými i neobnovitelnými přírodními zdroji.


Prohlubovat povědomí všech zaměstnanců v otázkách ochrany životního prostředí se zřetelem na jejich konkrétní činnost.


Dostatečně komunikovat se zainteresovanými stranami na úrovni ochrany životního prostředí.