Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Požární signalizace - EPS

POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

schéma EPS

Elektrická požární signalizace (EPS) slouží k včasné detekci a signalizaci požáru. Základní funkcí systému je včasná indikace požáru v jeho počátečním stádiu a předejít tak ohrožení života, zdraví osob a velkým škodám na majetku.

Povinnost použít EPS je v řadě případů přímo stanovena normou nebo vzniká na základě posouzení požárního nebezpečí konkrétního objektu. Stále častěji je však vyžadována pojišťovnami a samotnými vlastníky.
hasící přístrojPovinnost osadit hasící přístroj v rodinném domě

Dle Vyhlášky o technických podmínkách požární ochrany č.23/2008 SB, musí mít od 1. července 2008 každý nově zkolaudovaný rodinný dům a stavba pro rodinnou rekreaci hasící přístroj s hasebním účinkem 34A a požární detektor (hlásič). Na každých 150m2 podlahové plochy 1 hasící přístroj a hlásič. 
Hasící přístroj musí mít plombu, a hlavně adresnou revizní zprávu a doklad o kontrole. Pro byty platí 1. požární hlásič na 150m2 podlahové plochy (hasící přístroje musí být pouze ve společných prostorech, sklepech apod.). Doporučuje se umístění požárních hlásičů i do míst, se zvýšenou možností vzniku požáru ( kuchyně, garáž, dílna, kotelna...). Pro starší již zkolaudované stavby začala tato povinnost platit od 1.1.2009.

Naše společnost dodává veškeré druhy požárních hlásičů spolupracujících s EZS, speciálních pro EPS a samozřejmě i autonomních (samostatné pracujících). Taktéž dodáváme hasící přístroje, dle vyhlášky č.23/2008 SB (hasebním účinkem 34A).

Nasazením systému EPS je možné předejít rozšíření požáru a zabránit tak vzniku velkých materiálových ztrát a v horších případech i ohrožení životů
Systémy EPS lze začlenit do integrovaných systémů ochrany majetku, osob a do bezpečnostních a havarijních systémů

 

Systém EPS tvoří

- hlásiče
- vyhodnocovací ústředna
- koncová a popřípadě ovládaná zařízení
- Systém EPS informuje uživatele o vzniku požáru - akustickou a optickou signalizací v objektu nebo pomocí zařízení dálkového přenosu  signalizace na stanoviště pultu centrální ochrany (PCO).

 

fire alarm