Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

KONTROLA PŘÍSTUPU A DOCHÁZKY

access

Systémy kontroly přístupu jsou v dnešní době neodmyslitelnou součástí integrovaného bezpečnostního systému. Jejich technické principy jsou různé-od technologií s využitím magnetických karet nebo tzv. "Dallas čipů", přes čipové karty, bezkontaktní karty, různé kódové klávesnice až k složitým systémům které pracují na principu biometrických čteček, schopných identifikovat otisky prstů nebo oční pozadí apod. Podle zvoleného systému se ceny těchto zařízení pohybují od řádu několika tisíc až do řádu několika set tisíc korun.

access


Výhodou systému kontroly přístupu je:
- přesná kontrola oprávněnosti vstupu 
- trvalá evidence vstupů a výstupů 
- možnost sledování  
- sledování pohybu různých skupin osob.

Naše společnost se specializuje na přístupové systémy Paradox (společná integrace se systémem EZS) a systémy Honeywell - systém HubPRO se softwarem Skyla

Přístupový systém Honeywell (jednotky HUB a software Skyla PRO II)

HUB PRO  software SKYLA II

SKYLAPro  je ovládací software pro konfiguraci, sběr dat a monitoring systémů kontroly vstupu malého až středně velkého rozsahu s řídicími jednotkami HUB Pro, případně s docházkovými terminály.


Software Skyla  umožňuje podrobné sledování a vyhodnocování činnosti přístupového systému (příchody, odchody, neoprávněný vstup…), i sledování operací a zásahů všech operátorů.


Díky získaným datum, může uživatel vytvářet různě filtrované přehledy, provádět základní vyhodnocení docházky, případně tato data zpracovávat v docházkových programech DOCH, příp. PowerKey.


Hlavní úlohou software Skyla PRO II, je nastavení a ovládání přístupového systému. Jednoduchým a přehledným způsobem tak nadefinujete časové zóny, parametry všech jednotek HUB Pro jednotek i docházkových terminálů DT3000SA.


Software umožňuje konfigurovat přístupové úrovně pro hromadné přidělování oprávnění kdo, kdy a kam může vstoupit, personální údaje osob včetně fotografií a uživatelsky editovatelných poznámkových polí, případně i oprávnění pro všechny uživatele, kteří s programem mají pracovat.


Komunikace s jednotkami HUB Pro nebo docházkovými terminály DT3000SA probíhá buď po sběrnici RS-485 nebo dálkově přes LAN/WAN TCP/IP síť.

Přímá podpora TCP/IP spojení umožňuje realizaci prakticky libovolně rozlehlého systému zahrnujícího i monitoring velmi vzdálených míst mimo objekt.

 

Kontrola docházky :

Nejrůznější jednoduché či složitější systémy pro evidenci docházky zaměstnanců jsou dnes již nepostradatelnou součástí vetšiny firem a provozů. Vedoucí provozu musí mít vždy přehled o pohybu zaměstnanců, jejich příchodech a odchodech, ale hlavně o celkové odpracované době pro mzdové podklady a vyhodnocení efektivity každého pracovníka.

Jako velmi jednoduchý způsob evidence slouží na mnoha místech dodnes obyčejný sešit a tužka. Do tohoto sešitu každý zaměstnanec zapisuje své příchody a odchody, záleží tak pouze na poctivosti a náladě takového člověka, jaký čas do sešitu zapíše. Z těchto často velmi nepřehledných zápisů musí určená osoba sestavit přehledovou listinu o docházce, což je práce jistě velmi složitá a zdlouhavá. Efektivnost = 0.

Dalším evidenčním zařízením jsou mechanické (případně elektro-mechanické) hodiny, tak zvané "píchačky". Tento systém sice částečné omezuje prostor pro uvádění nepravdivých časových údajů, ovšem způsob vyhodnocení výsledků zůstává stále stejný - počítat, počítat a počítat ...
docházkový systém
Elektronický docházkový systém maximálně zjednodušuje a urychluje celou problematiku evidence. Každý zaměstnanec je identifikován jedinečným ID médiem, které může být využíváno i pro mnoho dalších činností, například pro objednávku stravy v závodní jídelně. Při každém příchodu nebo odchodu systém zaznamená datum a čas události dle vnitřních hodin. Všechny evidované události jsou automaticky kontrolovány a uloženy do počítače a později je z nich vypočtena odpracovaná doba za sledované období.

 

Silné stránky docházkových systémů:
- spojení docházkového a přístupového systému 
- okamžitý přehled o pohybu zaměstnanců 
- modularita (stavebnicové řešení) 
- otevřenost pro další rozšiřování 
- možnost spojení s EZS
- ovládání elektrických dveřních zámků
- jednoduchá instalace a obsluha 
- relativně nízké pořizovací náklady