Naše služby

ELEKTRONICÉ ZABEZPEČENÍ (EZS)

– Základem každého zabezpečovacího systému je detekce pohybu a infiltrace uvnitř hlídaných oblastí. To zajišťují magnetické kontakty, snímače pohybu (PIR detektory), infrazávory, detektory rozbití skla a další. …….

ELEKTRONICÁ POŽÁRNÍ  SIGNALIZACE (EPS)

– Systémy elektrické požární signalizace jsou významnou částí uceleného souboru moderních sofistikovaných technologií. Zajišťují včasnou detekci a lokalizaci požáru a následně pak předání poplachové informace složkám zajišťujícím včasnou reakci na požár a zásah…….

KAMEROVÉ SYSTÉMY (CCTV)

– Jedna z našich  hlavních činností spočívá v dodávkách a instalacích  uzavřených video okruhů, tzv. CCTV systémů pro sledování a záznam obrazu a zvuku z určených prostorů. Navrhneme, dodáme a případně i nainstalujeme kamerové systémy dle potřeb a požadavku zákazníka, včetně skrytých (nástrahových) systémů……

KONTROLA DOCHÁZKY  (EKD)

– Nejrůznější jednoduché či složitější systémy pro evidenci docházky zaměstnanců jsou dnes již nepostradatelnou součástí většiny firem a provozů. Vedoucí provozu musí mít vždy přehled o pohybu zaměstnanců, jejich příchodech a odchodech, ale hlavně o celkové odpracované době pro mzdové podklady a vyhodnocení efektivity každého pracovníka……

KONTROLA PŘÍSTUPU (EKP)

– Systémy kontroly přístupu jsou v dnešní době neodmyslitelnou součástí integrovaného bezpečnostního systému. Jejich technické principy jsou různé-od technologií s využitím magnetických karet nebo tzv. „dalas čipů“, přes čipové karty, bezkontaktní karty, různé kódové klávesnice až k složitým systémům které pracují na principu biometrických čteček ….

OZVUČOVACÍ SYSTÉMY

– ozvučovací systémy jsou v současné době nedílnou součástí společenských a prodejních prostor, kde zajišťují základní zvukovou (hudební) kulisu a informační medium…….

DATOVÉ ROZVODY – STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE (SK)

– kvalitní datové rozvody jsou základním požadavkem dnešní moderní doby na přenos informací, propojení pracovních stanic (PC), výrobních strojů a základem komunikace přes internet. Provádíme metalické i optické kabeláže ve všech typech objektů ……

ELEKTROINSTALACE

– základem každého objektu, jsou kvalitní, spolehlivé a bezpečné elektroinstalace. Provádíme klasické instalace nn, ale i „chytré/inteligentní“ instalace, které zajišťují ten nejvyšší komfort, dodávku osvětlení, včetně LED i pro venkovní prostory a veřejné osvětlení ……

SYSTÉMY PRO PŘÍJEM TV

– dodáváme a instalujeme kompletní řešení pro televizní (satelitní DVB-S2 a pozemní DVB-T2) a rozhlasový příjem ve všech prostorách, od rodinného domu, přes bytové domy až po hotely……
Translate »