Kdo jsme

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

CLR s.r.o. je specializovaná rodinná firma se širokým sortimentem produktů a služeb pro informační a bezpečnostní systémy, telekomunikace, slaboproudé rozvody, regulaci a měření topných nákladů v bytech s centrálním vytápěním a v neposlední řadě na dodávky výpočetní techniky, včetně všech služeb souvisejících.

Společnost CLR s.r.o. byla založena v říjnu roku 2006 a to sloučením společnosti ELSIT (založené v roce 1999 jako fyzická osoba), s dalšími odborníky v IT.

Hlavní náplní naší činnosti je poskytování komplexních služeb v oblasti slaboproudých technologií – zejména telekomunikací, informačních a bezpečnostních systémů.

Naše společnost je dodavatelem komponentů pro zabezpečovací systémy, zejména kamerovou (CCTV) techniku.

V naší nabídce naleznete kvalitní, instalacemi a používáním prověřené komponenty od předních světových výrobců, jako jsou například Dahua, Samsung, Hikvision, SecurTech (Cantonk), Panasonic, Vivotek, Marathon …….

Část námi dodávaných komponent sami importujeme. Veškeré komponenty nejen instalujeme, ale i dodáváme nejen koncovým zákazníkům, ale i velkoobchodně (montážní a obchodní společnosti) po celé ČR i do zemí EU.

Mezi naše obchodní partnery patří i přední společnosti, zabývající se montážemi kamerové techniky.

Naši nabídku CCTV techniky naleznete zde >>>

Díky svému technickému zázemí a dostatečnému počtu kvalifikovaných techniků a dělníků jsme schopni operativně reagovat na nejrůznější požadavky zadavatele a plně jim vyjít vstříc.

Předností společnosti CLR s.r.o. je, že dokážeme slaboproudé systémy nejen navrhnout a dodat komponenty, ale dodat kompletní služby, od návrhu, instalace až po následný záruční i pozáruční servis.

Výhodou pro investora je, že má veškeré služby jako je provedení elektroinstalace, zabezpečovacího systému, přístupového a docházkového systém, kamerového CCTV systému, datové sítě a všech dalších slaboproudých instalací od jednoho dodavatele, což eliminuje problémy při instalacích různými dodavateli a tím i sníží počáteční náklady, ale i náklady na následný servis.


kvalita

POLITIKA KVALITY

CLR s.r.o. je koncesovanou společností, která stále zabezpečuje nejvyšší odbornost a kvalitu při veškerých instalacích.

Při našich instalacích používáme pouze ověřené profesionální komponenty od předních světových výrobců i s ohledem na ekonomické možnosti zákazníků.

Naši zaměstnanci jsou stále proškolování na nové trendy v slaboproudých technologiích a jsou motivováni pro dosažení co nejvyšší kvality jejich instalací.

Při návrhu veškerých instalací se snažíme co nejvíce vyjít vstříc představám zákazníků, ale pouze za předpokladu, že nebude snížena kvalita následné instalace.

Z důvodu zachování co nejvyšší kvality a spolehlivosti námi instalovaných systémů NIKDY neinstalujeme levné supermarketové systémy a komponenty dodané zákazníkem od neprověřených výrobců a dodavatelů !!


ENVIROMENT

ENVIROMENTÁLNÍ POLITIKA

Trvale zlepšovat svůj environmentální profil.

Provádět svou činnost v souladu se všemi platnými právními předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky, atd.) v oblasti ochrany životního prostředí a kontrolovat jejich plnění.

Předcházet, omezovat a snižovat environmentální zátěž ve všech složkách životního prostředí. Efektivně hospodařit s obnovitelnými i neobnovitelnými přírodními zdroji.

Prohlubovat povědomí všech zaměstnanců v otázkách ochrany životního prostředí se zřetelem na jejich konkrétní činnost.

Dostatečně komunikovat se zainteresovanými stranami na úrovni ochrany životního prostředí.


Translate »